สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ต.นาแก 

อ.งาว จ.ลำปาง 52110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-261256 โทรสาร: 054-261167

E-mail : ngao@ngaohealth.go.th
เพจสสอ.งาว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว
https://www.facebook.com/ngaohealth.go.th 

Link ITA EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

01-EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb1-1

02-EB1 ข้อ2 คำสั่ง ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb1-2

03-EB1 ข้อ3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb1-3

04-EB1 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ2563
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb1-4

05-EB1 ข้อ5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb1-5

06-EB1 ข้อ6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/ita2564eb1-6

 01-ไตรมาส 2-EB1 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ2563
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb1-4-2563

 

 

ให้กำลังใจกัน

Voting
ความพึงพอใจ

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Tags
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)