header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภองาว "หนึ่งในสยามคือถ้ำผาไท ศูนย์รวมจิตใจเจ้าพ่อประตูผา เครื่องหนังงามตา ล้ำค่าไม้แกะสลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม งามล้ำอำเภองาว"...วิสัยทัศน์ "คนอำเภองาว จังหวัดลำปาง มีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน ภายในปี 2564"
  • หน้าแรก
  • ITA2564
  • EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

image-show

EB1 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ สสอ.งาว

WorkNgoa-0038-01-page-001.jpg


box001.gif 

WorkNgoa-0038-01-page-001.jpg

Tags: ITA2564

พิมพ์

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

Label01-00015.jpg

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สสอ.งาว จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๔

ไม่พบฟีด