header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"....วิสัยทัศน์ "คนอำเภองาว จังหวัดลำปาง มีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน ภายในปี 2564"
  • หน้าแรก
  • ITA2563
  • EB1 ข้อ3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 63

EB1 ข้อ3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 63

image-show

EB1 ข้อ3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล 63

WorkNgoa-023-EP1-06-page-001.jpg

box001.gifWorkNgoa-023-EP1-06-page-001.jpg

Tags: ITA2563

WorkNgoa-0039-01-02.jpg

IMAGE แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันพุธ, 26 พฤษภาคม 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Read More...

ประชาสัมพันธ์ รับมอบ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป
วันจันทร์, 10 พฤษภาคม 2564
  สาธุ... โพสต์โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว... Read More...

IMAGE ประชาสัมพันธ์ : 10 พฤษภาคม 2564
วันจันทร์, 10 พฤษภาคม 2564
Read More...

ปฏิทินนัดหมาย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

Label01-00015.jpg

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สสอ.งาว จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๔