ขอถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
และพสกนิกร สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว จังหวัดลำปาง

 

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ต.นาแก 

อ.งาว จ.ลำปาง 52110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-261256 โทรสาร: 054-261167

E-mail : ngao@ngaohealth.go.th
เพจสสอ.งาว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว
https://www.facebook.com/ngaohealth.go.th 

View access
Public
Alias
eb10-2-2563-4
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
195
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"author":"","rights":"","xreference":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2020-03-15 07:13:30
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

EB10 ข้อ2 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คปสอ.งาว

WorkNgoa-0025-59-1.jpg

box001.gifWorkNgoa-0025-59-1.jpg width=

พบกับพวกเราได้ที่

ดูทั้งหมด

ผู้บริหาร

สายด่วนผู้บริหาร

054-261256

ข้อมูลสารสนเทศ

chek_Mail2_copy.jpg

เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)