สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ต.นาแก 

อ.งาว จ.ลำปาง 52110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-261256 โทรสาร: 054-261167

E-mail : ngao@ngaohealth.go.th
เพจสสอ.งาว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว
https://www.facebook.com/ngaohealth.go.th 

Link ITA EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

46-ไตรมาส2 EB11 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่ลนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb11-1

47-ไตรมาส2 EB11 ข้อ2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ จนท.ภายในหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb11-2

48-ไตรมาส2 EB11 ข้อ3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb11-3

49-ไตรมาส2 EB11 ข้อ4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb11-4

50-ไตรมาส2 EB11 ข้อ5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb11-5

 

ไตรมาส4 EB11
018-ไตรมาส4 EB11 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ และขออนุญาตเผยแพร่ลนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/4-eb11-1

019-ไตรมาส4 EB11 ข้อ2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ จนท.ภายในหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/4-eb11-2

020-ไตรมาส4 EB11 ข้อ3 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/4-eb11-3

021-ไตรมาส4 EB11 ข้อ4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/4-eb11-4

022-ไตรมาส4 EB11 ข้อ5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/4-eb11-5

ให้กำลังใจกัน

Voting
ความพึงพอใจ

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Tags
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)