สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ต.นาแก 

อ.งาว จ.ลำปาง 52110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-261256 โทรสาร: 054-261167

E-mail : ngao@ngaohealth.go.th
เพจสสอ.งาว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว
https://www.facebook.com/ngaohealth.go.th 

Link ITA EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

41-ไตรมาส2 EB10 ข้อ1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb10-1

42-ไตรมาส2 EB10 ข้อ2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต ประพฤติมิชอบ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb10-2

43-ไตรมาส2 EB10 ข้อ3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb10-3

44-ไตรมาส2 EB10 ข้อ4 หลักฐานแสดงหลักฐานการรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb10-4

45-ไตรมาส2 EB10 ข้อ5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/2-eb10-5

 

ไตรมาส4 EB10
017-ไตรมาส4 EB10 ข้อ3 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15วัน
https://www.ngaohealth.go.th/index.php/ita2564/4-eb10-3

ให้กำลังใจกัน

Voting
ความพึงพอใจ

Tag ที่เกี่ยวข้อง

Tags
เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)