logo-ngaohealth.gif  สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว
เลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ต.นาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
E-mail : ngao@ngaohealth.go.th
เพจสสอ.งาว : สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว https://www.facebook.com/ngaohealth.go.th 

                                                

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภองาว "หนึ่งในสยามคือถ้ำผาไท ศูนย์รวมจิตใจเจ้าพ่อประตูผา เครื่องหนังงามตา ล้ำค่าไม้แกะสลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม งามล้ำอำเภองาว"...วิสัยทัศน์ "คนอำเภองาว จังหวัดลำปาง มีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน ภายในปี 2564"

กระดานสนทนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ไม่มีหัวข้อ

ทุกเรื่องราวที่อยากแบ่งปัน ทุกปัญหาที่ต้องการให้เราแก้ไข มาแบ่งปันกันได้ที่นี่! เชิญค่ะ
ประเภท

สายตรงผู้บริหาร ไม่มีหัวข้อ

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"
ไม่มีหัวข้อ
สำนักงานสาธาณสุขอำเภองาว เลขที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลหลวงเหนือ
อำเภองาว จังหวัดลำปาง ๕๒๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๖-๑๑๖๗
ไม่มีหัวข้อ

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"
สำนักงานสาธาณสุขอำเภองาว เลขที่ ๑ ถนนพหลโยธิน ตำบลหลวงเหนือ
อำเภองาว จังหวัดลำปาง ๕๒๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๕๔๒๖-๑๑๖๗
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.473 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena

ประเมิน MOIT ปี 2565

ดูทั้งหมด

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

Label01-00015.jpg

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สสอ.งาว จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๔

ไม่พบฟีด