ไตรมาส2 EB21 ขอ1 ข้อ1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ จัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด

Written by สสอ.งาว on . Posted in ITA2564

image-show

ไตรมาส2 EB21 ขอ1 ข้อ1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ จัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิด

WorkNgoa-0041-0108-1.jpg

 


box001.gif 

WorkNgoa-0041-0108-1.jpg

Tags: ITA2564, ITA2564ไตรมาส2

พิมพ์