header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภองาว "หนึ่งในสยามคือถ้ำผาไท ศูนย์รวมจิตใจเจ้าพ่อประตูผา เครื่องหนังงามตา ล้ำค่าไม้แกะสลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม งามล้ำอำเภองาว"...วิสัยทัศน์ "คนอำเภองาว จังหวัดลำปาง มีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน ภายในปี 2564"

ออกพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอันตรายของหมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถานบริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ออกพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอันตรายของหมอกควัน ฝุ่นละออง PM2.5 แก่ ผู้นำชมชน อสม. และนักเรียน ในเขตพื้นที่อำเภองาว พร้อมทั้งร่วมกัน เดินรณรงค์ “ดูแลป่าสักนิด ช่วยลดมลพิษจากไฟป่า”
(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว จ.ลำปาง) 

87449205_555333061739983_2245931685768069120_o.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์, สสอ.งาว

พิมพ์

ประเมิน MOIT ปี 2565

ดูทั้งหมด

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

Label01-00015.jpg

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สสอ.งาว จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๔

ไม่พบฟีด