header.jpg

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภองาว "หนึ่งในสยามคือถ้ำผาไท ศูนย์รวมจิตใจเจ้าพ่อประตูผา เครื่องหนังงามตา ล้ำค่าไม้แกะสลัก อนุรักษ์วัฒนธรรม งามล้ำอำเภองาว"...วิสัยทัศน์ "คนอำเภองาว จังหวัดลำปาง มีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วน ภายในปี 2564"
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.๐๐๑-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.๐๐๑-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.๐๐๑-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

WorkNgoa-0044-01-page-001.jpg


box001.gif 

WorkNgoa-0044-01-page-001.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์, สสอ.งาว

พิมพ์

ประเมิน MOIT ปี 2565

ดูทั้งหมด

เรื่องเด่น ประเด็นร้อน

Label01-00015.jpg

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP สสอ.งาว จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๔

ไม่พบฟีด