ประกาศชัยชนะชุมชนปลอดภัยร่วมใจเฝ้าระวัง COVID-19

วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เทศบาลตำบลหลวงใต้ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลหลวงใต้ฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเปิดหมู่บ้านท้องที่บ้านดง ซึ่งพ้นกำหนดระยะเวลากักตัว14 วัน และไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19 เพิ่มแล้ว พร้อมนี้ ได้ประกาศเป็น "ชุมชนปลอดภัย ร่วมใจเฝ้าระวัง COVID-19" ณ บริเวณจุดคัดกรองหน้าหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง

(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว จ.ลำปาง)

S__4251774.jpgS__4251780.jpgS__4251778.jpgS__4251773.jpgS__4251772.jpgS__4251771.jpgS__4251770.jpgS__4251769.jpgS__4251767.jpgS__4251817.jpgS__4251819.jpgS__4251821.jpgS__4251822.jpgS__4251823.jpgS__4251824.jpgS__4251787.jpgS__4251825.jpgS__4251826.jpgS__4251827.jpgS__4251820.jpgS__4251828.jpgS__4251830.jpgS__4251832.jpgS__4251831.jpg