ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แป้น อำเภองาว จังหวัดลำปาง

Written by สสอ.งาว on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แป้น อำเภองาว จังหวัดลำปาง

WorkNgoa-0040-01-page-001.jpgWorkNgoa-0040-01-page-002.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์, สสอ.งาว

พิมพ์