ขอขอบคุณ ผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้มอบอาหาร น้ำและของใช้สิ่งจำเป็นฯ

Written by สสอ.งาว on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

image-show

"สุขใจที่ได้ช่วยเหลือ" สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ขอขอบคุณ ผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้มอบอาหาร น้ำและของใช้สิ่งจำเป็นให้กับชาวบ้าน บ้านดง อำเภองาว และเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานจุดคัดกรองด่านตรวจตำบลนาแก อำเภองาว และขอขอบพระคุณที่ได้บริจาคกระบังป้องกันใบหน้า (Face shield) เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19) ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรค PPE เสื้อกาวน์ แอลกกอฮอล์เจล ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (EOC) สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป #SaveNgao #SaveLampang
#เราจะสู้ไปด้วยกัน💛

(ภาพ:ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว จ.ลำปาง) 

S__4251851.jpgS__4251846.jpgS__4251848.jpgS__4251853.jpgS__4251860.jpgS__4251859.jpgS__4251857.jpgS__4251856.jpgS__4251855.jpgS__4251854.jpgS__4251852.jpgS__4251850.jpgS__4251849.jpgS__4251861.jpgS__4251862.jpgS__4251863.jpgS__4251864.jpgS__4251867.jpgS__4251866.jpgS__4251865.jpg

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิมพ์